ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

เดือนธันวาคม ภาคเรียนที่ 2/2563

วัน อังคาร ที่ 1 ธันวาคม 63

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกระดับชั้น

วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 63 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
วัน ศุกร์ ที่ 11 ธันวาคม 63 หยุดเรียนตามประกาศของ ครม. (หยุดชดเชยวันที่ 7 ธ.ค. 63)
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 63 กิจกรรมรื่นเริงวัน คริสต์มาส
วัน ศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 63

หยุดเรียนวันคริสต์มาส

วัน พฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม 63 หยุดเรียนวันสิ้นปี
                                          เดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2/2563
วัน อังคาร ที่ 1 มกาคม 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกระดับชั้น
วัน ศุกร์ ที่ 8 มกาคม 64 กิจกรรมกีฬาสีภายในกิจกรรมวันเด็ก
วัน พุธ ที่  20 มกาคม 64 กิจกรรม English Day ป.1-6
วัน พฤหัสบดี ที่ 21 มกาคม 64 กิจกรรม English Day ม.1-3