ปรัชญา : คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม คำขวัญ : วินัยดี ศึกษาเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม คติพจน์ : รัก เมตตา ซื่อสัตย์

 

 

 

 

เดือนตุลาคม ภาคเรียนที่ 1/2563

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 63 เรียนชดเชย
วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 63 เรียนชดเชย
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 63 สอบวัดความรู้ TEDET
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 63 เรียนชดเชย
วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 63 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมาหากรุณาธิคุณ
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 63

หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 63

พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมาหากรุณาธิคุณ

วันศุกร์ที่  23 ตุลาคม 63 หยุดเรียนวันปิยมหาราช
วันพุธที่  28 ตุลาคม 63 ทดสอบ THAmBRIT
   
                                          เดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่ 1/2563
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 63 เรียนชดเชยวันเสาร์
วันจันทร์ที่9–13พฤศจิกายน 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (ทุกระดับชั้น)
วันอาทิตย์ที่15–19พฤศจิกายน 63 นักเรียนจากโรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์ เข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง
วันจันทร์ที่16–28 พฤศจิกายน 63 เรียนชดเชยสำหรับเวลาเรียนที่ขาดไปของภาคเรียนที่ 2/2563 (ที่บ้าน)
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 63 ครูอบรมเรื่อง “child’s protection” ที่โรงเรียนยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 63

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 /2563

พบครูประจำชั้น